De impact van reizen

Reizen heeft op meerdere manieren impact op de wereld. Hieronder leest u de 7 pijlers die wij hanteren.

 

 

Natuurbehoud
Natuurgebieden hebben in principe geen belang bij reizigers. Echter, als er helemaal geen bezoekers komen, is het risico groot dat het gebied geëxploiteerd wordt voor o.a. houtkap, landbouw, mijnbouw of oliewinning. Als een natuurgebied geld oplevert doordat reizigers betalen om het op verantwoorde wijze te bezoeken, is dat een positieve ontwikkeling voor het natuurbehoud. Hierdoor wordt bescherming van het landschap en de wilde dieren die er leven gestimuleerd. Natuur als inkomstenbron is een krachtig wapen tegen roofbouw en vernietiging.


Cultuurbehoud
Instandhouding van cultureel erfgoed is over het algemeen gemakkelijker te financieren als reizigers bereid zijn voor hun bezoek te betalen. Dat geldt voor musea, monumenten en andere cultuuruitingen. Als lokale gebruiken en tradities onder druk staan, kan bezoek van reizigers ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen kunnen blijven leven op de door hun gewenste manier doordat reizigers interesse tonen in de historie en lokale cultuur en inkomsten verschaffen.


Lokale werkgelegenheid
Op veel bestemmingen is een groot deel van de bevolking werkzaam in het toerisme. Het WTTC (World Travel & Tourism Council) voorspelt dat de reissector zal blijven groeien en in 2033 12% van de wereldeconomie uitmaakt. Tegen die tijd zijn er 430 miljoen mensen in  werkzaam, vergeleken met 334 miljoen in 2019. Dat is 1 op de 9 banen wereldwijd, veelal in kleine en middelgrote ondernemingen.  Armoedebestrijding
Reizen helpt armoede te verminderen en economieën te versterken. Het is een vorm van herverdeling van rijkdom die onderwijs en gezondheidszorg ontsluit en de infrastructuur verbetert. Als reizigers bewuste keuzes maken door hun gelden te besteden aan de lokale samenleving, dan profiteert de hele gemeenschap van meer inkomsten. Lokale inwoners krijgen middelen om te besteden aan de eigen maatschappij, die zo kan opleven.


Verbinding
Door te reizen komen we in aanraking met andere samenlevingen en culturen. Dankzij het uitwisselen van ervaringen en inzichten is het gemakkelijker om begrip te krijgen voor andere normen en waarden. Ons referentiekader wordt breder en vooroordelen maken plaats voor nieuwe denkbeelden. Reizen maakt mensen empatischer, omdat ze even in de schoenen van een ander staan. 


Persoonlijk geluk
Reizen brengt mensen een hoop positiviteit en vreugde. Op reis vergeten we even de dagelijkse sleur en verleggen we de focus naar een frisse, andere kijk op het leven en onszelf. Reizen brengt levensgeluk in de vorm van ‘quality time’ met dierbaren en prikkelt de geest. We doorbreken vaste patronen en worden gestimuleerd om uit onze comfortzone te stappen. Verandering van omgeving is van bewezen toegevoegde waarde voor ons welzijn, zeker als we ons volop verwonderen in de mooiste landschappen op aarde.


Klimaat
De negatieve impact van reizen, zoals de uitstoot van broeikasgassen door transportmiddelen, moeten we ombuigen. Volledig stoppen met reizen is niet realistisch. Om de leefbaarheid van de wereld te beschermen is het daarom noodzakelijk dat de oorzaak van het probleem wordt aangepakt door te investeren in langetermijnoplossingen. Een duurzame toekomst hangt af van innovatieve technologieën om onder meer fossiele brandstoffen vaarwel te kunnen zeggen.