ExperienceEarth Foundation
 
De impact van reizen

De impact van reizen

Reizen heeft op meerdere manieren impact op de wereld. In de huidige maatschappij ligt de focus voornamelijk op de gevolgen voor het klimaat. Dat daar iets moet gebeuren is evident. Als we kijken naar de ‘Bigger Picture’ heeft reizen op nog veel meer manieren impact. Hieronder leest u de 7 pijlers die wij hanteren.

 

 

Natuurbehoud
Natuurgebieden hebben in principe geen belang bij reizigers. Echter, als er helemaal geen bezoekers komen, is het risico groot dat het gebied geexploiteerd wordt voor o.a. houtkap, landbouw, mijnbouw of oliewinning. Als een natuurgebied geld oplevert doordat reizigers betalen om het op verantwoorde wijze te bezoeken, is dat een positieve ontwikkeling voor het natuurbehoud. Hierdoor wordt bescherming van het landschap en de wilde dieren die er leven gestimuleerd. Natuur als inkomstenbron is een krachtig wapen tegen roofbouw en vernietiging.


Cultuurbehoud
Instandhouding van cultureel erfgoed is over het algemeen gemakkelijker te financieren als reizigers bereid zijn voor hun bezoek te betalen. Dat geldt voor musea, monumenten en andere cultuuruitingen. Als lokale gebruiken en tradities onder druk staan, kan bezoek van reizigers ervoor zorgen dat lokale gemeenschappen kunnen blijven leven op de door hun gewenste manier doordat reizigers interesse tonen in de historie en lokale cultuur en inkomsten verschaffen.


Lokale werkgelegenheid
Op veel bestemmingen is een groot deel van de bevolking werkzaam in het toerisme. Het gaat hierbij om meer dan 300 miljoen banen wereldwijd, veelal in micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Reizigers leveren werkgelegenheid op voor reisgidsen, taxichauffeurs, obers en kamermeisjes die daardoor onafhankelijk voor zichzelf en hun families kunnen zorgen. Bovendien verschaft werk eigenwaarde.Armoedebestrijding
Reizen helpt armoede te verminderen en economieën te versterken. Het is een vorm van herverdeling van rijkdom die onderwijs en gezondheidszorg ontsluit en de infrastructuur verbetert. Als reizigers bewuste keuzes maken door hun gelden te besteden aan de lokale samenleving, dan profiteert de hele gemeenschap van meer inkomsten. Lokale inwoners krijgen middelen om te besteden aan de eigen maatschappij, die zo kan opleven.


Verbinding
Door te reizen komen we in aanraking met andere samenlevingen en culturen. Dankzij het uitwisselen van ervaringen en inzichten is het gemakkelijker om begrip te krijgen voor andere normen en waarden. Ons referentiekader wordt breder en vooroordelen maken plaats voor nieuwe denkbeelden. Reizen maakt mensen empatischer, omdat ze even in de schoenen van een ander staan. 


Persoonlijk geluk
Reizen brengt mensen een hoop positiviteit en vreugde. Op reis vergeten we even de dagelijkse sleur en verleggen we de focus naar een frisse, andere kijk op het leven en onszelf. Reizen brengt levensgeluk in de vorm van ‘quality time’ met dierbaren en prikkelt de geest. We doorbreken vaste patronen en worden gestimuleerd om uit onze comfortzone te stappen. Verandering van omgeving is van bewezen toegevoegde waarde voor ons welzijn, zeker als we ons volop verwonderen in de mooiste landschappen op aarde.


Klimaat
De negatieve impact van reizen, zoals de uitstoot van broeikasgassen door transportmiddelen, moeten we ombuigen. Om de leefbaarheid van de wereld te beschermen is het noodzakelijk dat de oorzaak van het probleem wordt aangepakt door te investeren in langetermijnoplossingen. Een duurzame toekomst hangt af van innovatieve technologieën om onder meer fossiele brandstoffen vaarwel te kunnen zeggen. Volledig stoppen met reizen gaat ten koste van de andere factoren en is daarom niet de oplossing.