Ga naar doneren

 


Bijdragen aan een betere wereld

De ExperienceEarth Foundation is een non-profit organisatie die zich sinds begin 2023 inzet om de impact van reizen ten goede te laten komen aan zorgvuldig geselecteerd projecten van betrouwbare, erkende beneficianten. Deze projecten moeten bijdragen aan een betere en schonere wereld op korte en/of lange termijn. 

"Als reiziger is het mijn ervaring dat betrokken mensen op reis geïnspireerd raken om beter voor onze planeet te zorgen. In de huidige tijd is de grootste uitdaging om de wereld te beschermen tegen exploitatie en vervuiling door menselijke activiteiten. Met deze stichting willen we een positieve impact op de aarde achterlaten door reizigers iets terug te laten geven. Daarom ondersteunt de ExperienceEarth Foundation projecten die bijdragen aan bescherming van de aarde en zijn we een vliegwiel voor innovatieve ontwikkelingen die een schonere wereld moeten opleveren. Het is onze ambitie om in 2024 actief € 1.000.000 bij te dragen aan de zorgvuldig geselecteerde beneficianten."

Harco van Uden
Voorzitter ExperienceEarth Foundation

 
Missie

Reizigers hebben op meerdere manieren impact op de wereld. Hiervoor hebben we 7 pijlers opgesteld. Het is de missie van de ExperienceEarth Foundation om deze impact ten goede te laten komen aan de aarde en haar bewoners. Inkomsten uit toerisme kan mensenlevens veranderen, flora en fauna in stand houden en cultureel erfgoed veiligstellen. Het is een vorm van herverdeling van rijkdom die onderwijs en gezondheidszorg ontsluit en de infrastructuur verbetert. Het bevordert wederzijds begrip tussen culturen en levert persoonlijk geluk, maar de huidige fossiele brandstoffen hebben een negatieve uitwerking op het (leef)klimaat. Dit willen en moeten we omdraaien door bij te dragen aan de ontwikkeling van schone, emissieloze brandstoffen. Daarnaast willen we de positieve effecten versterken door projecten van erkende organisaties te steunen die hier aan bijdragen.

De ondersteuning bestaat uit het leveren van financiële bijdrages en waar mogelijk het verspreiden en onder de aandacht brengen van de boodschap van de beneficiant.

Lees meer over de beneficianten.

Lees meer over de uitgevoerde acties.

 


Visie

De ExperienceEarth Foundation is een stichting die tot doel heeft projecten van betrouwbare/erkende organisaties te ondersteunen die bijdragen aan een betere wereld op de korte en/of lange termijn. Deze projecten moeten een aantoonbaar positief effect hebben op een van de 7 pijlers:
1. Natuurbehoud
2. Cultuurbehoud
3. Armoedebestrijding
4. Lokale werkgelegenheid
5. Verbinding
6. Persoonlijk geluk
7. Klimaat


Ambassadeur

Astronaut en ambassadeur van de aarde André Kuipers en zijn vrouw Helen Kuipers-Conijn zijn bij de stichting betrokken om de boodschap voor meer bewustzijn uit te dragen.  

André verspreidt zijn 'bigger picture' visie op onze mooie, maar kwetsbare planeet, terwijl Helen zich actief inzet om processen te verduurzamen.ExperienceEarth Foundation bestuursleden 

Harco van Uden, voorzitter
Helen Kuipers-Conijn, secretaris
René van de Pol, penningmeester

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd